3 Boyutlu Koordinat Sistemi

3 Boyutlu bütün sistemler koordinat sistemine bağlıdır. Koordinat sistemleri sayesinde 3 boyutlu uzayda nesneleri oluşturan noktaların nerelerde oldukları hesaplanır. Bu noktalar “orijin” adı verilen referans merkez nokasına göre uzaklıkları verilerek 3 boyutlu uzaya dağıtılır. Matematik derslerinden bildiğimiz sayı doğrusu bunun basit bir örneğidir. Sayı doğrusunda merkez “sıfır” etrafında sağa doğru pozitif ve sola doğru negatif yönde sayılar dağılır. 3 boyutlu uzayda ise bu eksenden 3 adet vardır ve bu eksenler şekildeki gibi birbirine diktir. Üç eksenin kesiştiği yer, diğer deyişle orijin noktası, (0,0,0) koordinatlarına sahiptir. Bu sistemde X ekseni sağa, Y ekseni yukarı ve Z ekseni ise bize doğru pozitif olarak artar. Bu koordinat sistemine “sağ-el kartezyen koordinat sistemi” de denir.

XNA 3D Koordinat Sistemi

“3D Graphics with XNA Game Studio 4.0 | Sean James, Packt Publishing”‘e aittir.

Bu koordinat sistemi kullanılarak üç boyutlu uzayda nesnelerimizi yerleştireceğiz. Örneğin, koordinat sistemimizde her bir birimin 1 metre olduğunu varsayarak, merkezde duran ve -Z yönündeki bir araca bakan bir kişiden 5 metre uzakta, 3 metre sağdaki bu arabanın konumu (3,0,-5) olacaktır. Bu bilgileri kameraları programlarken ve arabaları yerleştirme işlemi sırasında tekrar kullanacağız.