Hedef Kamerası

Bu yazıda en basit kamera sınıfı olan hedef kamerası oluşturacağız. Hedef kamerasının temel iki bileşeni vardır – kamera konumu ve hedef konumu. Bu kamera sadece bulunduğu konumdan hedefe bakar. Bu verileri modeli çizdirirken kullandığımız Matrix sınıfının CreateLookAt() methoduna parametre olarak girmek durumundayız.

kamera_bakis_yonu

Hedef kamerası oluştururken temel kamera sınıfından miras alarak oluşturmak projeksiyon ve diğer matrislerin bizim için hesaplanmasını sağlayacaktır.

Dikkat edilirse public olarak tanımlanan Position (kamera konumu) ve Target (hedef konumu) değerleri kamera oluşturulurken veya Update() methodu içerisinde gerektiği gibi güncellenebilir. Bu kamerayı kullanabilmek için Game1 sınıfında da çeşitli değişiklikler yapmamız gerekiyor. Öncelikle model listesini tuttuğumuz kodun altına bir adet kamera tanımlayarak başlayabiliriz.

Daha sonra kamerayı LoadContent() methodu içerisinde yüklememiz gerekiyor.

Ayrıca kameranın güncellenmesi için Update() methodu içerisinde aşağıdaki kodu eklememiz gerekir.

Son olarak ise görünüm ve projeksiyon matrislerini kameranın özellikleri arasından çekip modelin çizilmesi için kullanabiliriz.

Bütün kodlar eklendikten sonraki Game1 sınıfı şöyledir.