Skip to main content

Bu yazıda görüntü işleme tekniklerinden en çok kullanılan yöntem olan “konvolüsyon” işlemini hesaplanması için hazırladığım ödev dosyasını bulabilirsiniz. Konvolüsyon işlemi görüntü işlemede kare bir resim üzerinde (kare olması zorunlu değildir ancak benim hazırladığım program buna dikkat etmektedir) kare bir maskenin sol üst köşeden başlanarak, maskenin merkezi her bir pixel üzerinden geçecek şekilde bütün resmin taranması işlemidir. Bu tarama işlemi sırasında maske içerisinde kalan her bir pixel maskenin katsayıları ile çarpılıp bu çarpımların toplamı, yeni resimde maskenin merkezinin geldiği konuma yazılır. Bu işlem aşağıdaki resimde gösterildiği gibidir.

kernel_convolution

Konvolüsyon işleminde kullanılan matris, içerdiği değerlere göre resmi filtreleme, bulanıklaştırma ve kenar bulma gibi önemli sonuçlar bulunmasını sağlamaktadır. Prewitt ve Sobel filtreleri kenar bulmak için kullanılan matrislerden bazılarıdır. Bu teknikler görüntü işlemede kenar bulmak için kullanılan iki temel yöntemlerdir. Bunların dışında Gauss filtresi uygulanarak resim gürültülerden arındırılıp, daha yumuşak bir görüntü elde edilebilir.

matlab_image_processing_filters_convolution_03

Gerekli dosyaları buradan indirebilirsiniz.