Skip to main content

Aşağıdaki şekilde GAL16V8 Programmable Logic Device (PLD)’nin iç yapısı görülmektedir. Bu PLD entegresinn  I1,I2,I3 girişlerini ve O1  çıkışını kullanarak bir 2×1 multiplexer devresi gerçeklemek istediğimizi düşünelim. (I1,I2 giriş; I3 seçme işareti)

pld

a) 2×1 Mux fonksiyonunu AND, OR, NOT kapılarını kullanarak yazalım

mux

O1 = (I1 and I3) or (I2 and (not I3));
Burada seçim biti I3 = 1 iken I1, I3 = 0 iken I2 seçilir. Alternatif olarak O1’in değili alınırsa,
O1 = not((not(I1) or not(I3)) and (not(I2) or I3))); Bu denkleme DeMorgan kuralı uygulanırsa;
O1 = not( (not(I1) and not(I2)) or (not(I1) and I3) or (not(I3) and not(I2)) ); olarak da yazılabilir. Bu form, sorunun b şıkkı için daha uygundur.

b) Bu fonksiyonu gerçeklemek için GAL16V8 üzerinde hangi bağlantıların yapılması gerektiğini nokta koyarak belirtelim.

Burada O1 = not((not(I1) and not(I2)) or (not(I1) and I3) or (not(I3) and not(I2))); denklemi gerçeklenmiştir. I1, I2 ve I3 dışındaki diğer sinyaller şekil basitliği açısından gösterilmemiştir.

pld_result